समाजकल्याण निधी

या निधिच्या आधारे समाजातील दुर्बल घटकांच्या सेवेसाठी कार्य करणा-या व्यवस्थापकिय संस्थांना मदत केली जाते.

  • सैनिक कल्याण निधी
  • मुख्यमंत्री रिलीफ फंड
  • नोदणीकृत सामाजिक सेवा संस्था

सर्व अधिकार राखीव © २०१९ - अमर हिंद मंडळ

loading